Högre utgifter för barnbidrag

2018-09-27 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 25 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor lägre än i augusti 2017. Både inkomsterna och utgifterna är högre i år jämfört med förra året, såväl i augusti som för årets första åtta månader. Bland annat ökade utgifterna för barnbidrag. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 93 miljarder kronor i augusti. Det är 8 miljarder kronor högre än i augusti 2017.

De totala utgifterna blev 68 miljarder kronor i augusti. Det är 22 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

För perioden januari–augusti visar budgetsaldot ett överskott på 133 miljarder kronor. Det är 34 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

De totala inkomsterna i statens budget för januari–augusti uppgår till 749 miljarder kronor. Det är 63 miljarder kronor högre än samma period 2017.

De totala utgifterna för januari–augusti uppgår till 616 miljarder kronor. Det är 29 miljarder kronor högre än motsvarande period 2017. Hittills i år uppgår utgifterna för barnbidrag till 18 miljarder kronor. Det är en ökning med 3 miljarder kronor jämfört med föregående år. Det beror framför allt på att barnbidraget höjdes med 200 kronor per månad och barn från och med mars 2018.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 31 oktober 2018.

Alla siffror är avrundade till hela miljarder kronor. I ESV:s sammanställning på webbplatsen finns exakta siffror.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: