Gräsrötter vill skynda på digitaliseringen i offentlig sektor

2018-05-14 | Nyhet

Den informella rörelsen One Team Gov Sverige vill förnya offentlig sektor genom att föra samman gräsrötterna som jobbar med policyutveckling, öppen förvaltning, behovsdriven utveckling och digitalisering. Inspirationen kommer från Storbritannien och några av ledstjärnorna är öppenhet, experimentlusta och att våga göra saker i praktiken.

One Team Gov Sveriges loggaAdrian Solitander arbetar till vardags som handläggare på Vinnova. För ett år sedan började han och några kollegor anordna informella möten för de som jobbar med innovation i offentlig sektor. Under namnet Meetup Offentlig Innovation skapade de en arena för idéutbyte för eldsjälar som ville förnya den offentliga sektorn på olika sätt.

– Det handlade om att främja innovation i offentlig sektor och att omvärldsbevaka för att få bättre koll på vad som händer i Sverige. Det dök upp ett tjugotal personer på träffarna, men jag ville gärna se fler, säger Adrian Solitander.

Via sociala medier hittade han rörelsen One Team Gov som startades i Storbritannien under våren 2017. Grundaren är Kit Collingwood som arbetat med både digitalisering och policyfrågor inom offentlig sektor. Adrian Solitander fastnade speciellt för rörelsens sju principer och bestämde sig för att "importera" idéerna till Sverige.

Principer för att förnya offentlig sektor

Den brittiska rörelsen var bra på att förmedla sina principer genom sociala medier.

– Deras beskrivning av principerna var tilltalande. Att börja jobba underifrån med att göra små enklaAdrian Solitander saker i praktiken för att få igång en större förändring. Att många anslöt sig utifrån ett individuellt perspektiv var också lockande, säger Adrian Solitander.

De sju principerna handlar även om att arbeta öppet och positivt för att dela erfarenheter och lära av varandra. En viktig del är ett tjänstedesigntänkande där man vågar experimentera och iterera och lära av sina misstag.

– Vi ska bejaka mångfald och arbeta inkluderande för att spegla de människor och det samhälle vi arbetar för. Därför ska vi tala med, lyssna på och testa det vi tar fram tillsammans med användarna, för att möta deras behov, säger Adrian Solitander.

Inom One Team Gov tror man på att olika perspektiv skapar bättre resultat och strävar efter att arbeta tvärfunktionellt över yrkesgrupper, avdelningar, sektorer och landsgränser.

Tonvikt på förnyelse

One team Gov är en teknikdriven rörelse som delar ett starkt engagemang för förnyelse av den offentliga sektorn i en digital tid. Rörelsen påminner en hel del om Meetup Offentlig Innovation som Adrian Solitander drog igång tidigare.

– Men här ligger tonvikten på förnyelse av offentlig sektor, vilket är en aning bredare än begreppet innovation. Med ett starkare varumärke och de sju principerna tänkte jag att det skulle vara roligt att få den här rörelsen att växa till sig i Sverige. Om vi kan erbjuda en arena att träffas på bidrar det förhoppningsvis till att överbrygga klyftan mellan de som arbetar med digital utveckling och de som jobbar med policyutformning, säger han.

Startskottet kom efter att Adrian Solitander bjöd in en av nyckelpersonerna bakom brittiska One Team Gov till ett möte för Meetup Offentlig Innovation. Efter det ställde han en fråga på Linkedin om det fanns ett intresse för att försöka få fart på utvecklingen av digitaliseringen av offentlig sektor. Responsen var god och i januari 2018 bildades One Team Gov Sverige.

– Vi började med att skapa kommunikationskanaler för att nå ut med budskapet, och för att fördela arbetsuppgifter. På så sätt började gräsrötterna gro och under det första mötet kom vi fram till att det är bra att träffas regelbundet, säger Adrian Solitander.

En andra träff hölls i Stockholm under våren. Temat var bland annat FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Under träffen delades deltagarna in i grupper för att diskutera hur Agenda 2030 kan omsättas i praktiken i offentlig verksamhet. Varje grupp kom fram till ett antal punkter som man ska ta med i det vardagliga arbetet. Bland annat att jobba långsiktigt och att göra jämförelser.

– Diskussionerna om Agenda 2030 är ett tydligt exempel på vad One Team Gov går ut på – att tillsammans komma fram till lösningar för att ta arbetet vidare i praktiken. En nyckelfaktor är att inte formalisera rörelsen. Vi kommer inte att bilda en förening utan ska vara en sammanslutning av individer. Därför anordnar vi träffarna utanför ordinarie arbetstid, och de flesta gör det som volontärarbete, säger Adrian Solitander

Rörelsen sprids över Sverige och världen

One team Gov Sverige har träffats i Stockholm, Göteborg och Helsingborg och framöver planerar man att fortsätta träffas på olika håll i Sverige. Närmast under Offentliga rummet i Göteborg den 24 maj, där Kit Collingwood är en av huvudtalarna.

– I början av september planerar vi en så kallad knytkonferens som är tänkt att bli en ordentlig kick-off för One Team Gov Sverige. Tanken är att deltagarna ska sätta ihop agendan tillsammans där och då under konferensen. Men det är öppet för vem som helst att dra ihop en träff när som helst och var som helst, säger Adrian Solitander.

Rörelsen växer hela tiden och sprider sig till andra länder. I Storbritannien har både Wales och Skottland en egen krets och rörelsen har även startat i Kanada. En större internationell träff, One Team Gov Global, planeras till den 16 juli i London, där deltagare från 35 länder träffas för att förnya offentlig sektor.

Dela

Kontakt