Frågorna om internrevision och intern styrning och kontroll är beslutade

2018-10-18 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om enkätfrågorna till den årliga redovisningen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Alla de så kallade internrevisionsmyndigheterna ska besvara frågorna senast den 4 februari 2019.

ESV:s enkät ska besvaras av alla myndigheter som efter beslut av regeringen inrättat internrevision enligt internrevisionsförordningen, och därmed ska följa förordningen om intern styrning och kontroll.

Myndigheterna svarar på frågorna i statens informationssystem Hermes, under perioden 14 januari–4 februari 2019. Information om vilka uppgifter som myndigheterna ska lämna och hur de ska lämna dem finns i frågeunderlaget på webbsidan för internrevisionsmyndigheternas årliga rapportering.

Enkäten är en del av arbetet med redovisningen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll, som ESV årligen ska lämna till regeringen senast den 31 mars.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: