Förändringar i avgiftsförordningen

2018-09-10 | Nyhet

Regeringen har beslutat om ändringar i avgiftsförordningen som träder i kraft den 1 januari 2019. Förändringarna innebär bland annat att myndigheterna som huvudregel ska samråda med Ekonomistyrningsverket (ESV) om sina avgifter vart tredje år, i stället för som nu varje år. Under hösten bereder och beslutar ESV de följdändringar som behöver göras i föreskrifterna.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: