Få stöd för att klara nya lagkraven på e-faktura till offentlig sektor

2018-04-20 | Nyhet

Den 13 juni förväntas riksdagen besluta om en ny lag som ställer krav på att alla inköp till följd av offentlig upphandling ska faktureras med e-faktura. Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderar att alla offentliga organisationer börjar förbereda sig för den nya lagen som ska börja gälla den 1 april 2019. ESV har samlat information om stöd till offentlig sektor och leverantörer för att underlätta övergången till obligatorisk e-faktura.

Den nya lagen innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya europeiska standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Kravet på e-faktura gäller bara för offentliga upphandlingar som påbörjas efter att lagen trätt i kraft.

Sedan tidigare har ESV föreskrifter till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte, som säger att statliga myndigheter ska vara anslutna till PEPPOL-nätverket senast den 1 november 2018.

Informationsdagar med praktiska tips

ESV bjuder in till tre informationsdagar innan sommaren med praktiska tips för att förbereda sig för lagen. En informationsdag 30 maj som vänder sig till alla statliga myndigheter med fördjupad information om hur man uppfyller kommande krav för e-faktura och e-handel. Särskilt fokus ligger på att förklara vad PEPPOL är och hur ni kan använda PEPPOL för att bland annat hantera utgående kundfakturor.

Inom ramen för SFTI (Single Face To Industry) anordnar vi två informationsdagar den 29 maj respektive 5 juni fullspäckade med praktiska tips om att införa e-fakturering. Dagarna riktar sig särskilt till alla offentliga organisationer som ännu inte kommit igång med e-fakturering och fokuserar på grundläggande förståelse för fördelarna med e-faktura och hur man praktiskt kommer igång.

ESV medverkar även i Nätverket för elektroniska affärers (NEA:s) seminarium 28 maj. Det riktar sig till produktansvariga och utvecklare på affärssystemleverantörer och operatörer, som behöver anpassa sin programvara och sina tjänster för den nya e-fakturan från PEPPOL. Fokus är att ge stöd för implementering.

Hur kan offentlig sektor förbereda sig?

Om ni redan använder PEPPOL-BIS-fakturan (Svefaktura 2) blir det inte någon större omställning. PEPPOL är förberett för den nya standarden. För att vara säkra på att ni kommer att kunna leva upp till de nya lagkraven bör dock alla offentliga organisationer göra följande:

  • Fråga om era systemleverantörer stödjer de e-fakturastandarder som SFTI rekommenderar.
  • Anslut er till PEPPOL. Fråga eran leverantör av inköpssystem eller ekonomisystem om de redan är en accesspunkt till PEPPOL.
  • Informera era leverantörer om de nya lagkraven på e-faktura.
  • Säkerställ att ni kan erbjuda en fakturaportal till era leverantörer.
  • Ställ krav på e-faktura i era upphandlingar.

Kontakta gärna ESV om det är något annat område där ni behöver stöd för att leva upp till de nya lagkraven.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: