Få inspiration på ESV-dagens valbara spår

2018-09-18 | Nyhet

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrningsfrågor och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Nu kan du läsa mer om de fyra valbara spåren på konferensen, som äger rum den 16 oktober på Folkets hus i Stockholm.

I år står styrningsfrågorna i centrum på ESV-dagen. Utöver huvudprogrammet kan du på eftermiddagen välja ett av fyra spår som tittar närmare på styrningsfrågor ur olika perspektiv: behovsdriven utveckling, intern styrning och kontroll, förändringsledning och den nya Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG:s) övergripande ansvar för att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av den offentliga sektorn.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: