ESV stödjer ny myndighetsgemensam regional indelning

2018-08-20 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå. ESV delar bedömningen att staten behöver en myndighetsgemensam regional indelning och tillstyrker utredningens förslag, med vissa avvikande synpunkter.

ESV delar utredningens bedömning att länen bör vara grunden för en regional indelning. ESV anser dock att myndigheterna själva bör kunna välja om de vill organisera sig i en eller flera regioner, inom ramen för de regioner som utredningen föreslår. ESV anser vidare att den regionala indelningen endast behöver omfatta den verksamhet som myndigheterna bedömer har behov av regional samverkan.

– Med denna ordning får myndigheterna en ram att organisera sig inom som förbygger att myndigheterna själva väljer en indelning som motverkar regional samverkan, säger Tomas Kjerf, utredare på ESV.

ESV anser inte att den regionala indelningen behöver regleras med en särskild förordning. Förslaget kan till exempel tas in i myndighetsförordningen som redan innehåller generella bestämmelser om myndigheternas organisation. ESV anser vidare att regeringen kan besluta om vilka myndigheter som ska omfattas i instruktionen för de berörda myndigheterna.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: