ESV publicerar månads- och årsutfallet för statens budget som öppna data

2018-03-23 | Nyhet

I samband med publiceringen av utfallet för statens budget 2017 har Ekonomistyrningsverket (ESV), för första gången även publicerat utfallet som öppna data. Både månadsutfallet och årsutfallet finns nu som öppna data på ESV:s webbplats.

Utfallet för statens budget är inte helt lätt att sätta sig in i och redovisningen regleras av lagar och förordningar. Att ESV ändå valde att publicera utfallet för statens budget som myndighetens första öppna data beror på att ESV får många frågor om utfallet.

– Tidigare har vi lämnat ut uppgifter när någon har begärt ut dem. Vi har dock inte alltid kunnat tillgodose önskemålen inom rimlig tid. När vi nu publicerar utfallet som öppna data får alla tillgång till samma data direkt vilket vi tycker är positivt, säger Eva Engberg, expert på ESV.

Excel- och CSV-filer med data från 2006

Månadsutfallet är utfall för statens budget som myndigheterna har rapporterat. Man kan alltså se myndigheternas data i detalj på anslag och inkomsttitlar för varje månad från 2006.

För månadsutfallet finns en inkomstfil och en fil för utgifter i Excel- och CSV-format. CSV-filerna innehåller data separerad med semikolon. Summeringar finns inte med i filerna eftersom öppna data är till för dem som vill använda data för egna beräkningar. För andra ändamål finns till exempel rapporten Utfall för statens budget.

– Årsutfallet presenterar vi på anslagsnivå och där visar vi förutom utfallet även den budget som riksdagen anvisat regeringen. Vi har gjort avgränsningen så att vi presenterar det material som vi lämnar i bilaga 1 och 2 i utfallet för statens budget, som är en del av underlaget till Årsredovisning för staten, säger Eva Engberg.

Inkomsterna kommer att publiceras med tre preliminära filer innan det definitiva utfallet publiceras. Utgifterna blir definitiva direkt. Filerna för årsutfallet innehåller budgetvärden och utfall från 2006.

– Vi har redan märkt att det finns ett stort intresse för ESV:s öppna data och det vore roligt om vi kunde publicera mer data som öppen framöver, säger ESV Engberg.

Foto Susanne Kronholm

Dela

Senast uppdaterad: