ESV och Riksrevisionen har testat säker informationsöverföring med eDelivery

2018-08-30 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) och Riksrevisionen har med gott resultat testat att säkert utbyta ekonomisk information med XBRL-filer, genom att använda eDelivery. En driftsatt lösning skulle kunna effektivisera myndigheternas överföring av data till Riksrevisionen och Riksrevisionens datahantering.

Under pilotprojektet har Riksrevisionen specificerat vilken information de vill att myndigheterna ska rapportera in. Utifrån dessa önskemål har ESV hämtat information ur sitt eget ekonomisystem för en viss månad och skapat en XBRL-fil. Sedan har ESV testat att överföra filen till Riksrevisionen på ett säkert sätt med hjälp av infrastrukturkomponenten eDelivery.

– Vi kan konstatera att det går utmärkt att utväxla ekonomisk information på ett säkert sätt med XBLR och eDelivery. Nu finns den första formatspecifikationen för en sådan fil. En driftsatt lösning skulle kunna effektivisera och förenkla myndigheternas arbete och öka kvaliteten i Riksrevisionens datahantering, säger Martin Völcker, projektledare på ESV.

SFTI bör förvalta specifikationen

Det finns inga beslut om att fortsätta arbetet efter att pilotprojektet avslutats. Nästa steg för ett eventuellt fortsatt arbete är att hitta en förvaltare av formatspecifikationen. ESV:s förslag är att SFTI får det ansvaret.

– När specifikationen är publicerad är det fritt fram för andra myndigheter att testa den i sin egen verksamhet, säger Martin Völcker.

Den 1 september 2018 övergår uppdraget att främja, analysera och bevaka utvecklingen och användningen av eDelivery till den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Den nya myndigheten kommer även att ersätta ESV:s roll i arbetet med SFTI.

Dela

Senast uppdaterad: