ESV lämnar förslag till ny föreskrift om e-faktura

2018-07-13 | Nyhet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) får föreskriftsrätt i samband med att den nya lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling träder i kraft, den 1 april 2019. Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnar över verksamheten för e-handel till DIGG den 1 september i år och har tagit fram ett förslag till en ny föreskrift inför överlämnandet.

Den nya lagen innebär att alla offentliga organisationer behöver förbereda sig på att hantera e-fakturor. För att underlätta förändringen har ESV tagit fram ett förslag på en föreskrift som är tänkt att gälla hela den offentliga sektorn. ESV kommer att överlämna förslaget till DIGG den 1 september 2018 och syftet är att DIGG ska kunna fastställa föreskriften senare i år.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: