ESV har lämnat underlag till Statskontoret om Försvarsmaktens investeringsplan

2018-11-07 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har haft ett deluppdrag i Statskontorets regeringsuppdrag om intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten. ESV har bland annat granskat och bedömt ändamålsenligheten i Försvarsmaktens investeringsplan för samhällsinvesteringar.

Den 6 november lämnade ESV sitt underlag till Statskontoret. Underlaget har diarienummer 2018-00176-2 och kan lämnas ut som allmän handling.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: