ESV avråder från att använda pdf-fakturor

2018-03-23 | Nyhet

Statliga myndigheter ska kunna hantera fakturor enligt SFTI:s (Single Face To Industry:s) rekommendationer. Pdf-fakturor uppfyller inte de krav som SFTI ställer på en elektronisk faktura. Ekonomistyrningsverket (ESV) anser därför att det är olämpligt att myndigheterna använder pdf-fakturor.

E-faktura är väl etablerat i både staten och offentlig sektor som helhet. Generellt ska statliga myndigheter kunna hantera SFTI:s rekommendationer för fakturor och andra meddelanden i inköpsprocessen. Det effektiviserar myndigheternas fakturahantering och om staten använder gemensamma standarder blir det även enklare för våra leverantörer.

Pdf-fakturor uppfyller inte de krav som SFTI ställer på en elektronisk faktura. Pdf-fakturor ingår inte heller i de format som statliga myndigheter ska kunna hantera. ESV vill därför understryka att det är direkt olämpligt att statliga myndigheter (och andra aktörer i offentlig sektor) använder pdf-fakturor, oavsett om dessa fakturor är inkommande eller utgående.

Utgångspunkten i den kommande lagen om krav på e-faktura till följd av offentlig upphandling är att man ska använda strukturerade format. Det innebär att pdf-fakturor inte kommer att leva upp till de nya lagkraven i någon del av inköpsprocessen.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: