E-delivery okänd möjlighet för svenska myndigheter

2018-03-15 | Nyhet

Den gemensamma europeiska it-infrastrukturen e-delivery är fortfarande relativt okänd i Sverige, bland såväl offentliga som privata aktörer. E-delivery används för säker meddelandeutväxling mellan e-tjänster och system och kan vara ett stöd inom flera verksamhetsområden. Under 2018 kommer ESV att prioritera att stötta och samordna projekt som arbetar med e-delivery.

E-delivery är en av flera byggstenar som EU-kommissionen är tydliga med att medlemsländerna i EU ska använda för att förverkliga kommissionens vision om en inre digital marknad. Det finns flera möjligheter med e-delivery. Dels är det ett säkert sätt för att överföra strukturerade, ostrukturerade och digitala meddelanden mellan e-tjänster och andra system. Dels är tanken med e-delivery att en accesspunkt ska kunna hantera flera olika typer av meddelanden.

– E-delivery är en verktygslåda för att kunna stödja olika behov av säker meddelandeutväxling inom olika typer av verksamhetsområden. Det kan handla om olika säkerhetskrav, storlek på filer, och meddelandetyper. Då det är en gemensam byggsten inom EU är det viktigt att svenska aktörer fortsätter att öka sina kunskaper inom området, säger Martin Völcker, utredare på ESV.

Fortsatta insatser under 2018

Under 2017 har ESV byggt upp kontakter på EU-nivå och börjat sprida informationen om e-delivery till såväl offentliga som privata aktörer. ESV:s arbete visar dock att e-delivery och det stöd infrastrukturen kan ge fortfarande är relativt okänt i Sverige. Infrastrukturen används endast i en handfull projekt.

– ESV ser arbetet med e-delivery som ett prioriterat område under 2018 och vi kommer bland annat att arbeta med att stötta och samordna både EU-projekt och nationella projekt för att få igång arbetet i Sverige, säger Martin Völcker.

Den 1 september 2018 lämnar ESV över uppdraget att främja, analysera och bevaka utvecklingen och användningen av e-delivery till den nybildade Myndigheten för digital förvaltning. ESV anser att man i framtiden bör överväga en nationell styrning och strategi för hur den svenska förvaltningen ska använda e-delivery, som även innefattar informationsförsörjning i vidare mening.

Dela

Senast uppdaterad: