DIGG tar över ansvaret för e-handel och digitalisering

2018-08-31 | Nyhet

Den 1 september startar Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). I samband med starten tar den nya myndigheten över ett antal uppgifter som Ekonomistyrningsverket (ESV) har arbetat med.

ESV lämnar över ansvaret till DIGG för följande fyra områden:

  • Främja arbetet med e-handel i staten (inklusive arbetet med PEPPOL).
  • Ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning och följa upp den offentliga förvaltningens digitalisering.
  • Följa upp myndigheternas it-användning och hur de tar tillvara digitaliseringens möjligheter.
  • Främja, analysera och bevaka utvecklingen och användningen av e-delivery, som avser lösningar för elektroniskt informationsutbyte.

ESV kommer även framöver att stödja och underlätta för myndigheter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom ramen för myndighetens instruktionsenliga uppdrag att utveckla regelverk och metoder för en effektiv ekonomisk styrning i staten.

Dela

Senast uppdaterad: