Den statliga sektorns nettoförmögenhet ökade 2017

2018-06-04 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat rapporten Den statliga sektorn 2017. Den årliga sammanställningen visar att den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2017 var 1 206 miljarder kronor. Det är en ökning med 227 miljarder kronor jämfört med 2016.

De statliga myndigheternas nettoförmögenhet har förbättrats med 134 miljarder kronor under 2017 och uppgick till -271 miljarder kronor vid årsskiftet. Myndigheternas nettoförmögenhet har främst påverkats av årets överskott på 123 miljarder kronor i resultaträkningen för 2017. De statliga bolagens egna kapital ökade med 31 miljarder kronor, främst till följd av bolagens vinst. AP-fondernas egna kapital ökade med 91 miljarder kronor jämfört med 2016. Utvecklingen av den statliga sektorns nettoförmögenhet har följt konjunkturutvecklingen.

Riksbanken har under 2017 köpt ytterligare statsobligationer och innehavets värde har ökat med 55 miljarder kronor. Riksbanken köpte även 2015 och 2016 statsobligationer för betydande belopp, och marknadsvärdet på de svenska statsobligationerna uppgick vid årsskiftet till 354 miljarder kronor. Riksbankens innehav utgjorde cirka 44 procent av Riksgäldens utestående stock av nominella obligationer.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: