Dags för EA-värdering

2018-11-05 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om myndighets- och koncernfrågorna för EA-värderingen 2018. Myndighetsfrågorna kan besvaras i Hermes från den 14 november. ESV har även beslutat om metod och tidplan, samt vilka myndigheter som omfattas av årets EA-värdering och vilka som är undantagna.

Bland myndighetsfrågorna införs en ny delfråga om avgiftssamråd, samtidigt som koncernfrågan om samråd tas bort. ESV bedömer att frågan passar bättre som myndighetsfråga. Vidare införs en ny delfråga om periodiseringar under löpande år samt uppdaterade delfrågor om elektronisk fakturahantering och elektroniska beställningar.

I koncernvärdsfrågan om prognoser till regeringen införs en möjlighet att få svaret "delvis". I övrigt har ESV gjort förtydliganden och mindre uppdateringar i några frågor. Ändringarna är markerade med streck i vänstermarginalen i respektive frågedokument.

Tidplan för rapporteringen och undantagna myndigheter

Myndighetsfrågorna besvaras under innevarande år. Myndigheterna kan besvara frågorna i Hermes från den 14 november, fram till den 4 december. Myndigheterna kan begära omprövning av ESV:s ändrade svar på myndighetsfrågorna till och med den 4 april 2019. ESV kommer dock endast behandla myndigheternas begäran om omprövning fram till den 21 januari 2019 och den 8 mars–4 april 2019.

Koncernfrågorna ska besvaras i mars 2019. De avser främst årsredovisning och inrapportering för 2018. Det är viktigt att myndigheterna bevakar svaren på koncernfrågorna i mars, för att avgöra om de vill begära omprövning.

Alla myndigheter omfattas inte av årets EA-värdering. ESV har beslutat om undantag för myndigheter som omfattas av några av de kriterier som är skäl för undantag. Dessa myndigheter behöver inte själva ansöka om undantag.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: