Bra resultat överlag i årets EA-värdering

2018-04-23 | Nyhet

EA-värderingen för 2017 är färdig och Ekonomistyrningsverket (ESV) konstaterar att myndigheterna fortsatt överlag är bra på att följa de ekonomiadministrativa bestämmelserna. Fler myndigheter än förra året får högsta EA-värdet. Samtidigt får även fler myndigheter det lägsta koncernvärdet. Framför allt är det en handfull frågor som påverkar resultatet negativt.

Resultatet visar att andelen myndigheter med det högsta EA-värdet AA fortsätter att stiga. För 2017 hade 62 procent av myndigheterna AA jämfört med 54 procent för 2016. En negativ utveckling är att fler myndigheter har fått det lägsta koncernvärdet C. Antalet är dock fortsatt litet, fem myndigheter i år jämfört med en myndighet förra året. Ingen myndighet har fått myndighetsvärde C.

Myndigheterna följer till övervägande del bestämmelserna inom området redovisning och för de finansiella befogenheterna. Tre frågor avviker dock. Myndighetsrågan om myndigheternas hantering av räkenskapsinformation i arkivredovisningen påverkas av att cirka 10 procent av myndigheterna inte fullt ut uppfyller Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Även myndighetsfrågan om hantering av skatter och arbetsgivaravgifter har relativt lågt resultat. För koncernfrågan om beställningsbemyndiganden kvarstår det sämre resultatet från 2016.

Inom området övriga regler finns också två frågor som avviker med sämre resultat. Endast 54 procent av myndigheterna uppfyller kriterierna för koncernfrågan om att skicka in hyresavtal i tid till ESV. Frågan om revision av EU-medel har också ett lågt resultat på 75 procent i år. Då det bara är åtta myndigheter som omfattas av frågan påverkas dock det procentuella resultatet mycket av svaren för två myndigheter.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: