Anmäl dig till ESV:s utvecklingsprogram för effektiva inköp med e-handel

2018-01-25 | Nyhet

Nu är intresseanmälan öppen till Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) utvecklingsprogram Effektivisera inköpen. Programmet passar myndigheter som har kommit en bit i sin e-handel och är redo att ta nästa steg i utvecklingen. Utbildningen startar den 6 mars och pågår till slutet av augusti.

Syftet med programmet är att effektivisera de deltagande myndigheternas inköp. Utbildningen inleds med att myndigheterna formulerar en strategi med mål och strategiska insatser. Deltagarna ska sedan genomföra insatserna i sin myndighet och kontinuerligt följa sina resultat.

ESV anordnar fyra gemensamma träffar i Stockholm och två webbmöten, och bidrar med praktiskt och behovsanpassat stöd under träffarna. Däremellan driver deltagarna ett eget arbete på myndigheten. Programmet ger även tillgång till ett nätverk av motiverade myndigheter att samarbeta med.

Varje myndighet bör kunna skicka två eller tre personer till träffarna i Stockholm, och det ska vara samma personer som även arbetar med uppgifterna. Myndighetens deltagande behöver vara prioriterat och ha stöd från ansvarig chef i verksamheten.

Sista dag för intressanmälan är 12 februari.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: