Vägledning om förändringsledning i offentlig verksamhet

2017-12-14 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har gett ut vägledningen Att leda förändring i offentlig verksamhet. Det är den första svenska publikationen som behandlar förändringsledning med fokus på offentlig sektor. I vägledningen beskriver ESV en process i tre steg för hur man kan få bättre förutsättningar för att lyckas genomföra förändringar. Målgruppen är främst de som ansvarar för att utveckla offentlig verksamhet.

Enligt ESV är förmågan att skapa en effektivare statsförvaltning tätt sammankopplad med förmågan att hantera förändringar. Men vad är egentligen en förändring, och varför misslyckas så många förändringsinitiativ? Och vad är det som gör att vissa förändringsinitiativ lyckas bättre än andra?

ESV försöker besvara dessa frågor genom att beskriva en process som ger offentliga organisationer rätt verktyg för att angripa förändringsarbetet på ett mer strukturerat sätt, med hänsyn till både medarbetare och nytta. Processen består av tre steg: att förbereda, genomföra och förstärka förändringsarbetet.

Vägledningen riktar sig främst till dig som har ansvar för att utveckla offentlig verksamhet, men alla som är intresserade av förändringsledning kan ha nytta av den. ESV har tagit fram publikationen i samarbete med Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Den bygger på en öppen standard för förändringsledning.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: