Utvecklingspotential för e-handel i staten

2017-02-07 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i uppdrag att följa upp och främja elektronisk handel (e-handel) i staten. I den årliga statusrapporteringen till regeringen konstaterar ESV att det fortsatt finns utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete. ESV kommer under 2017 att fortsätta följa och stötta utvecklingen av e-handel i staten.

E-handel bidrar till att effektivisera myndigheternas inköpsprocess. Att gå över till en elektronisk hantering av exempelvis beställningar och fakturor bidrar till såväl tid- och kostnadsbesparingar som ökad kvalitet och service. ESV konstaterar att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handel i staten. Idag är omkring hälften av alla fakturor som statliga myndigheter tar emot elektroniska. Jämfört med andra nordiska länder är denna andel låg. Även antalet elektroniska beställningar av varor och tjänster samt automatisk matchning av fakturor borde kunna öka och därmed bidra till effektivisering. Omkring 60 procent av myndigheterna är anslutna till PEPPOL vilket är en positiv utveckling. Senast 1 november 2018 ska alla myndigheter vara anslutna till PEPPOL.

Resultaten visar också på stora skillnader mellan olika myndigheter. Generellt tycks de stora myndigheterna ha kommit längre i sitt e-handelsarbete, även om det finns undantag. ESV stöttar myndigheterna i sitt e-handelsarbete genom bland annat rådgivning, informationsträffar, utbildningar och framtagande av handledningar. Under 2017 kommer ESV att fortsätta att följa upp utvecklingen av e-handel i staten samt att ge stöd till myndigheter.

– I våra kontakter med myndigheterna upplever vi att många arbetar aktivt med att effektivisera sina inköp med e-handel och vi tror att resultaten kommer att synas i kommande uppföljningar, säger Sören Pedersen, projektledare för e-handel i staten.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: