Uppdaterat verktyg för dokumentation av Business Case

2017-07-06 | Nyhet

Verktyget för dokumentation av Business case finns nu tillgänglig i en uppgraderad version. Verktyget är avsett för dokumentation av ett business case med fokus på nyttorealisering.

Verktyget för business case som ursprungligen togs fram av E-delegationen och som sedan 2015 förvaltats av Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått nya funktioner. Största förändringen i denna nya version är att den speglar "vägledning i nyttorealisering 2.0", avseende kapitel 5 "beslutsunderlag inför förändringsinsats" och skapar ett mångsidigt beslutsunderlag. Verktyget är avsett för dokumentation av ett business case men inte processen för framtagning, inklusive identifiering, kvantifiering och värdering av nyttor och kostnader.

ESV har även tillgängliggjort ett ifyllt exempel med påhittade värden för att förstagångs användare ska kunna få en bild av hur ett slutgiltigt dokument kan komma att se ut. Varje organisation kan anpassa mallen/verktyget till sina egna förutsättningar och behov. För att underlätta detta arbete har även ett systemdokument tagits fram. Systemdokumentationen riktar sig till de som ansvarar för metod-/modellutveckling eller nyttorealisering på organisationen och förutsätter viss kunskap i Microsoft Excel.

ESV anser att det är viktigt att eventuella anpassningar görs centralt i varje organisation, snarare än i enskilda förändringsinsatser. Anpassas verktyget från enskilda initiativsbehov finns det stor risk att jämförbarheten mellan insatser i samma organisation försvinner helt eller delvis.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: