Underskott i statens budget för mars

2017-04-27 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för mars blev ett underskott på 9,1 miljarder kronor. Det är 18,0 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i mars blev 77,7 miljarder kronor, vilket är 12,2 miljarder kronor lägre än i mars föregående år. För årets första kvartal uppgår de totala inkomsterna till 281,8 miljarder kronor. Det är 15,0 miljarder kronor lägre än för första kvartalet 2016. Det beror framför allt på att skatteinkomsterna från företag har minskat jämfört med samma period föregående år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i mars till 86,8 miljarder kronor. Det är 5,9 miljarder kronor högre än i mars 2016. De totala utgifterna för det första kvartalet uppgår till 239,3 miljarder kronor. Det är 13,5 miljarder kronor högre än för samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras främst av högre utgifter för områdena Statsskuldsräntor m.m., Allmänna bidrag till kommuner, Internationellt bistånd och Migration. Utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen blev dock lägre än första kvartalet 2016.

Statens budgetsaldo hittills i år visar ett överskott på 42,5 miljarder kronor, vilket är 28,5 miljarder kronor lägre än för första kvartalet 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 30 maj.

Visa månadsutfallet

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: