Stöd för arbetet med årsredovisningen

2017-11-10 | Nyhet

På Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) webbplats finns information och stöd för arbetet med bokslut och resultatredovisning till er myndighets årsredovisning.

På ESV:s webbplats hittar du bland annat viktiga datum att tänka på vid bokslutet och stöd för er inrapportering i samband med helårsskifte och årsbokslut – till exempel hur man ska rapportera sjukfrånvaro. Du kan även ladda ned ESV:s handledning Checklista inför bokslut.

Du hittar även stöd för arbetet med årsredovisningens resultatredovisning. Nytt för 2017 är att myndigheter ska redovisa den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Dela

Senast uppdaterad: