Statens avgiftsintäkter ökade 2016

2017-05-17 | Nyhet

Under 2016 fick staten in 80,2 miljarder kronor i avgiftsintäkter. Det är en ökning med nästan 1,6 miljarder kronor jämfört med 2015. Ökningen beror främst på att ett affärsverk och två myndigheter har haft större avgiftsintäkter än 2015. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV) årliga avgiftsrapport.

Statens intäkter från så kallad offentligrättslig verksamhet, alltså tvingande avgifter, blev 17 miljarder kronor för 2016. Intäkterna från statens uppdragsverksamhet blev 63,2 miljarder kronor. Myndigheterna fick disponera 89 procent av de totala avgifterna.

Drygt 57 procent av statens avgiftsintäkter kommer från externa avgifter som utomstående parter betalar. Dessa intäkter har en statsfinansiell effekt. Övriga avgiftsintäkter är interna avgifter som betalas av andra statliga myndigheter.

ESV sammanställer en årlig rapport för att ge regeringen en överblick av den avgiftsbelagda verksamheten i staten.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: