Saldot i statens budget för 2016 bättre än beräknat

2017-03-17 | Pressmeddelande

Budgetsaldot för staten blev 95 miljarder bättre än beräknat i den ursprungliga budgeten. Det beror på att Skatteinkomsterna blev högre än beräknat och att de flesta utgifterna blev lägre än beräknat. Utgifterna för Migration blev däremot 22 miljarder kronor högre än budgeterat i den ursprungliga budgeten.

Inkomsterna i statens budget för 2016 blev 1 003 miljarder kronor. Det är 78 miljarder kronor högre än i den ursprungliga budgeten.

Skatteinkomsterna för staten uppgick till 1 044 miljoner kronor, vilket är 91 miljarder kronor högre än beräknat. De högre skatteinkomsterna beror delvis på tillfälliga effekter. Till exempel kapitalplaceringar på skattekonto, som är en följd av den fördelaktiga räntan på skattekontot. ESV beräknar att kapitalplaceringar och tidigarelagda kompletteringsbetalningar på skattekonto har påverkat saldot i statens budget för 2016 positivt, med cirka 35 miljarder kronor.

Lägre utgifter än beräknat

Utgifterna i statens budget för 2016 uppgick till 917 miljarder kronor. Det är 16 miljarder kronor lägre än i den ursprungliga budgeten, och 50 miljarder kronor lägre än i den totala budgeten. Det resulterade i att anslagsbehållningarna ökade med nästan 34 miljarder kronor. I den ursprungliga budgeten var ökningen 3 miljarder kronor.

Utgifterna för de allra flesta utgiftsområden blev lägre än beräknat. Det beror bland annat på att satsningar inom flera utgiftsområden inte kommit igång under 2016. Det beror också på att regeringen tidigarelade vissa utbetalningar som avsåg 2016 till 2015.

Utgifterna för Migration uppgick till 41 miljarder kronor och blev därmed 22 miljarder kronor högre än i den ursprungliga budgeten. I ändringsbudgetarna anvisade riksdagen ytterligare 24 miljarder kronor till Migration. Utgifterna blev därmed 3 miljarder kronor lägre än i den totala budgeten för 2016. Det är framför allt utgifterna för ensamkommande barn och unga som ökade med 19 miljarder kronor och uppgick sammanlagt till knappt 25 miljarder kronor.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: