Överskott i statens budget i oktober

2017-11-27 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 7 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 16 miljarder kronor för oktober 2016. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 79 miljarder kronor i oktober, vilket är 2 miljarder kronor högre än i oktober 2016. De totala inkomsterna för januari–oktober uppgår till 840 miljarder kronor. Det är 13 miljarder kronor (2 procent) lägre än för samma period 2016.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i oktober till 72 miljarder kronor. Det är 21 miljarder kronor lägre än i oktober 2016. Statens totala utgifter för perioden januari–oktober uppgår till 726 miljarder kronor. Det är 1 miljard kronor lägre än samma period föregående år.

Saldot i statens budget för januari–oktober är ett överskott på 114 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor lägre än samma period 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 10.00 den 20 december 2017.

Visa månadsutfallet

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: