Överskott i statens budget för maj

2017-06-21 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 36,5 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i maj blev 108,1 miljarder kronor, vilket är 2,5 miljarder kronor högre än i maj 2016. Det beror främst på högre inkomster från utdelningar på statens aktier. För perioden januari–maj uppgår de totala inkomsterna till 464,7 miljarder kronor. Det är 23,7 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Det beror bland annat på högre utbetalningar från skattekonto och lägre utfall för juridiska personers inkomstskatt jämfört med föregående år. För perioden är även inkomster av aktieutdelningar lägre än för samma period 2016.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i maj till 71,5 miljarder kronor. Det är 1,9 miljarder kronor högre än i maj 2016. De totala utgifterna för perioden januari–maj uppgår till 381,3 miljarder kronor. Det är 14,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror främst på högre utgifter för områdena Internationellt bistånd, Allmänna bidrag till kommuner, Migration och Kommunikationer. Utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen blev däremot 38,6 procent lägre än för perioden januari–maj 2016.

Statens budgetsaldo visar ett överskott på 83,8 miljarder kronor hittills i år, vilket är 38,1 miljarder kronor lägre än perioden januari–maj 2016.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 27 juli.

Visa månadsutfallet

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: