Överskott i statens budget för augusti

2017-09-28 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 39,1 miljarder kronor. Det är 12,2 miljarder kronor högre än i augusti 2016. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 84,8 miljarder kronor i augusti, vilket är 4,1 miljarder kronor lägre än i augusti 2016. Det beror bland annat på högre utbetalningar av skatteåterbäring till de som deklarerat på papper, vilket påverkar statens inkomster negativt i augusti. Dessa utbetalningar är 5,1 miljarder kronor högre i år jämfört med samma månad förra året. De totala inkomsterna för januari–augusti uppgår till 686,3 miljarder kronor. Det är 14,9 miljarder kronor lägre än för samma period 2016. Bland annat är utfallet för företagsskatter och inkomster av statens aktier lägre under perioden i år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i augusti till 45,8 miljarder kronor. Det är 16,3 miljarder kronor lägre än i augusti 2016. De lägre utgifterna förklaras framför allt av minskad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. De totala utgifterna för perioden januari–augusti uppgår till 587,0 miljarder kronor. Det är 18,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna består bland annat av högre utgifter för områdena Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, Utbildning och universitetsforskning, Kommunikationer samt Allmänna bidrag till kommuner.

Saldot i statens budget för januari–augusti är ett överskott på 99,3 miljarder kronor. Det är 33,2 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 26 oktober 2017.

Visa månadsutfallet

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: