Ny antologi från Statskontoret ska öka kunskapen om samverkan i staten

2017-03-10 | Nyhet

ESV har skrivit ett kapitel i Statskontorets antologi Frivillig samverkan mellan myndigheter. Kapitlet handlar om arbetet med att samla in och vidareutveckla informationsunderlag för myndigheternas it-användning och digitalisering. Erfarenheterna i antologin ska bidra till att sprida och öka kunskapen om hur samverkan i staten fungerar i praktiken.

I kapitlet Tillsammans för en effektivare digitalisering berättar ESV:s tidigare generaldirektör Mats Wikström om myndighetens erfarenheter av att driva ett omfattande samverkansprojekt, tillsammans med över 60 andra myndigheter. Projektet utgick från ett regeringsuppdrag, och är en bekräftelse på att traditionell styrning av myndigheterna fungerar även inom digitaliseringsområdet.

Bland antologins 10 exempel finns även erfarenheter från Statens servicecenters arbete med administrativ samverkan, och samarbetet mellan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som inleddes när Pensionsmyndigheten bildades 2010.

Dela

Senast uppdaterad: