Nationellt nätverk för nyttorealisering i offentlig sektor

2017-04-19 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) samordnar det nationella nätverket för nyttorealisering i offentlig sektor. Nätverket är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som rör nyttorealisering.

Nätverket är öppet för alla anställda inom den offentliga sektorn. För att bli medlem kan du anmäla ditt intresse via huvudkontaktpersonen på din organisation, om ni redan är anslutna till nätverket. Är ni inte redan medlemmar kan du kontakta ESV direkt.

Nätverket startade 2009 inom ramen för E-delegationens uppdrag. ESV tog över ansvaret 2015, när E-delegationens uppdrag var slutfört.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: