Lämna synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd

2017-09-13 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd. Senast den 4 oktober måste vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter och yttranden på förslagen.

I remissen finns följande förslag från ESV:

  • Ändringar av föreskrifter om redovisning av utgifter för avhjälpande av miljöskador enligt miljöbalken
  • Ändringar av föreskrifter och allmänna råd om delårsrapport och särskild dokumentation.
  • Ändringar av föreskrifter och allmänna råd om myndigheters bokföring om inrapportering och brytdag
  • Ändringar av föreskrifter och allmänna råd om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdeskatt vid representation
  • Ändring av ESV:s föreskrifter om statliga inrapporteringskoder (S-koder).

Lämna synpunkter senast 4 oktober

Även de som inte finns med på remisslistan har möjlighet att lämna synpunkter och yttranden på förslagen till nya föreskrifter och allmänna råd, samt på ESV:s konsekvensutredning. Vi måste ha fått ert skriftliga svar senast klockan 12.00 onsdag 4 oktober 2017.

Skicka era svar via e-post till registrator@esv.se och bo.henriksson@esv.se

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: