Lämna synpunkter om metod och frågor för EA-värderingen

2017-09-28 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag på metod och frågor till EA-värderingen för 2017. Senast den 12 oktober 2017 behöver vi få skriftliga svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter på förslagen.

Alla myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på ESV:s förslag på metod och frågor till EA-värderingen för 2017, som skickas ut på remiss i dag.

Vi har gjort vissa förtydliganden i beskrivningen av metoden för EA-värderingen och i metodbeskrivningen framgår också den föreslagna tidsplanen för 2017 års EA-värdering.

I koncernfrågorna har vi gjort vissa förtydliganden och ändrat på några kriterier. Ändringarna är markerade i form av en streckmarkering till vänster om texten.

I myndighetsfrågorna finns en del ändringar som också är markerade i dokumentet. Det har tillkommit och tagits bort några delfrågor. Den största förändringen är att frågan om hantering av risker i verksamheten är borttagen från EA-värderingen.

ESV tar tacksamt emot era synpunkter via ett skriftligt svar senast den 12 oktober 2017. Skicka era svar via e-post till registrator@esv.se och Anne-Marie Ögren.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: