Klart med nya ramavtal för e-handelstjänst

2017-11-07 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tecknat ramavtal för e-handelstjänst med CGI Sverige AB och Visma Commerce AB. Ett mål med ramavtalen är att de nya systemen ska ge offentlig sektor stöd att effektivisera sina inköpsprocesser. Ramavtalen kan även användas av 120 kommuner och landsting.

Ramavtalen ger en helhetslösning för myndigheters beställnings-, leverans- och fakturahanteringsprocesser. I ramavtalen ingår också operatörstjänst med anslutning till PEPPOL, samt en leverantörsportal för de mindre företag som saknar egna it-stöd för e-handel. CGI erbjuder Raindance e-handelsfunktioner tillsammans med företagets operatörstjänst. Visma erbjuder Proceedo med motsvarande funktionalitet.

– Vi är mycket nöjda med upphandlingen som gör att statliga myndigheter och ett stort antal kommuner och landsting får möjlighet att avropa två bra systemstöd, säger Anderz Petersson, projektledare för upphandlingen på ESV.

ESV fick totalt in tre anbud i upphandlingen och det får vi se som ett skapligt resultat. Tyvärr föll ett anbud från IBX Group AB bort redan i det första kvalificeringsmomentet i utvärderingen.

Ramavtalen viktiga för att effektivisera och möta framtidens krav

Ett mål med upphandlingen har varit att upphandla moderna systemstöd som ger myndigheter ett långsiktigt stöd för att effektivisera sina inköpsprocesser. Bra it-stöd inom området är extra viktigt när regeringen nu föreslagit en lag om enbart e-faktura till den offentliga sektorn.

– Användbarhet har även varit en viktig faktor i arbetet liksom att säkerställa att lösningarna även möter framtida krav inom området. För att bibehålla konkurrensen har vi hela tiden siktat på att teckna ramavtal med flera leverantörer, säger Anderz Petersson.

För att möta nya leverantörer har ESV omarbetat avtalspaketet och annonserat upphandlingen på remiss för första gången. I upphandlingsarbetet har ESV samarbetat med andra myndigheter, kommuner och landsting. Även Statens servicecenter har medverkat i arbetet.

Kammarkollegiet tar över ramavtalen vid årsskiftet

ESV kommer att ge stöd i frågor som rör ramavtalen fram till årsskiftet. Från och med 1 januari 2018 tar Kammarkollegiet över ansvaret för ramavtalsverksamheten, inklusive information och stöd till myndigheterna. Viss personal från ESV följer med till Kammarkollegiet och det borgar för en smidig övergång.

ESV intensifierar e-handelsarbetet 2018

ESV kommer även framöver att samordna arbetet kring e-handel i staten och vi kommer under nästa år att intensifiera vårt arbete inom detta område. Inte minst kopplat till den nya lagen om e-faktura i offentlig sektor som regeringen föreslagit.

– De nya ramavtalen kommer mycket lägligt för att underlätta för de kommuner och landsting som ännu inte infört e-faktura. Vi är glada att det varit möjligt med denna typ av samarbete i hela den offentliga sektorn, säger Peter Norén, enhetschef på ESV.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: