Frågorna om internrevision och intern styrning och kontroll är klara

2017-12-05 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om frågorna för vår årliga redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. De myndigheter som ska ha inrättat internrevision ska besvara frågorna senast 26 januari 2018.

De så kallade internrevisionsmyndigheterna lämnar uppgifterna till ESV genom att svara på en enkät i Hermes den 9 januari–26 januari 2018. Uppgifterna som myndigheterna ska lämna i enkäten avser 2017. Vilken information som myndigheterna ska lämna och hur de ska lämna uppgifterna finns i frågeunderlaget på webbsidan för den årliga rapporteringen.

Att samla in informationen är ett led i arbetet med den redovisning som ESV årligen lämnar till regeringen den 31 mars, över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: