Förstudie om digitaliserad årsredovisning

2017-12-21 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har genomfört en förstudie om digitalisering av myndigheters årsredovisningar. Utgångspunkten är att myndigheter ska lämna in årsredovisningar i ett digitalt, maskinläsbart, format till en enda inlämningspunkt.

ESV föreslår att rutinen för inlämning av årsredovisning ska innehålla funktioner som underlättar myndigheternas arbete med att upprätta årsredovisningen. ESV:s förslag innebär även att myndigheterna ska kunna underteckna årsredovisningen med elektronisk underskrift. Förutsättningen för att ESV ska kunna genomföra ovan nämnda förslag är att en värdering av nyttor respektive kostnader för utveckling, införande och förvaltning genomförs. Därefter kan ESV bedöma om förslagen är möjliga att genomföra.

ESV bedömer att det finns flera fördelar med digital, maskinläsbar, årsredovisningsinformation. Vi ser bland annat möjligheter att definiera automatiska kontroller som förebygger felaktigheter i myndigheternas årsredovisningar. Det sparar sannolikt tid för myndigheterna och bidrar till ökad kvalitet på årsredovisningarna.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: