ESV:s statliga ramavtal flyttar till Kammarkollegiet

2017-11-07 | Nyhet

Den 1 januari 2018 flyttar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) verksamhet att upphandla och förvalta statliga ramavtal till Statens inköpscentral på Kammarkollegiet. ESV och Kammarkollegiet samarbetar för att övergången ska bli så smidig som möjlig.


Övergången innebär inga stora förändringar för berörda myndigheter och leverantörer. Myndigheterna får fortsatt stöd vid avrop från ramavtalen genom att kontakta ramavtalsförvaltaren direkt eller mejla ramavtalsservice på Kammarkollegiet. Det finns också information om ramavtalen på avropa.se. Kammarkollegiet anordnar avropadagar två gånger om året och har även återkommande seminarier gällande de olika ramavtalsområdena för avropande myndigheter.

Ramavtalsleverantörerna får Kammarkollegiet som ny avtalspart för de ramavtal som ESV ingått. Kammarkollegiet genomför både leverantörsträffar och leverantörsdagar.

I Kammarkollegiets årliga upphandlingsplan ingår således framöver även administrativa system.

Kvar på ESV finns ett mer generellt stöd för ekonomiadministrativa processer och regelverk.

Kontaktperson på Kammarkollegiet är chefen för Statens inköpscentral Agneeta Anderson, 08-700 08 97, agneeta.anderson@kammarkollegiet.se.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: