ESV tillstyrker förslaget om ändrad beräkning av bilförmån

2017-04-20 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på remissen Ändrad beräkning av bilförmån. ESV tillstyrker förslaget att förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift inte ska ingå i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet utan istället beräknas till marknadsvärdet.

ESV anser att regeringen också bör överväga om även förmån av fri parkering ska beräknas till marknadsvärdet då denna förmån kan uppgå till betydande belopp.

Givet att ett bonus-malus-system för nya lätta fordon införs så tillstyrker ESV förslaget att bryta ut fordonsskatten vid den schablonmässiga beräkningen av bilförmånen och istället låta den utgöra en tillkommande post vid beräkningen av förmånsvärdet. ESV anser dock inte att prisbasbeloppsdelen ska sänkas från 0,317 till 0,29 prisbasbelopp vid beräkningen av förmånen.

I aprilprognosen 2017 genomförde ESV en analys av bilförmånerna för ett trettiotal bilmodeller där det framgår att förmånsvärdet idag är betydligt lägre än de faktiska kostnaderna för motsvarande privatägd bil. ESV anser därför att det finns ett behov av att se över reglerna för beräkningen av förmånsvärdet i sin helhet så att det bättre svarar mot de faktiska kostnaderna.

Dela

Senast uppdaterad: