ESV stödjer förslaget om att bli digitaliseringsmyndighet

2017-06-16 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss digitalförvaltning.nu. ESV ser överlag positivt på utredningens förslag och anser att inrättandet av en myndighet med samlat ansvar för digitalisering är nödvändigt.

ESV ser överlag positivt på utredningens förslag för att stärka digitaliseringen av den offentliga sektorn. Att utse en aktör med ett samlat ansvar för digitalisering är en nödvändig, om än inte tillräcklig åtgärd. ESV anser att det även behövs en rad andra åtgärder. Regeringen behöver till exempel se till att det finns anslagna medel för finansiering av gemensamma digitala tjänster, styrande regelverk och ändamålsenliga finansieringsformer. ESV understryker också att en myndighet med ett samlat ansvar inte minskar andra myndigheters och kommunsektorns ansvar för den digitala utvecklingen.

ESV är positivt inställd till förslaget att bli den "digitaliseringsmyndighet" som Sverige saknar. De flesta av de föreslagna uppgifterna ansluter väl till och breddar uppgifter som ESV redan har. ESV anser att myndigheten har goda möjligheter att inkludera den aktuella verksamheten och att det skulle öka våra möjligheter att bidra till en effektivare statsförvaltning.

ESV anser dock att utredningens förslag bör förtydligas. Enligt ESV:s bedömning är det viktigt att myndigheten med samlat ansvar blir en drivande aktör med en styrande, koordinerande och uppföljande roll. Inom ramen för detta kan det vara lämpligt att ansvara för vissa centrala komponenter, tekniska ramverk och avtal med tjänsteleverantörer. Som ansvarig för olika infrastrukturkomponenter bör myndigheten däremot undvika att själv erbjuda tjänster som riskerar att konkurrera med privata aktörers erbjudanden.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: