ESV sätter fokus på nyttorealisering under E-förvaltningsdagarna

2017-09-05 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) håller i en workshop om nyttorealisering den 12 oktober under E-förvaltningsdagarna i Stockholm. På workshoppen diskuterar vi bland annat hur långt myndigheterna har kommit i arbetet med nyttorealisering och hur vi kan överbrygga de utmaningar som finns. Besök också gärna vår monter i utställningen för fortsatta diskussioner.

Den offentliga förvaltningen investerar årligen miljardbelopp i it och verksamhetsutveckling, för att följa lagar, höja servicenivån och effektivisera processer. Men vad får vi tillbaka för dessa satsningar?

– Nyttorealisering som koncept ger ett bra stöd i arbetet med att styra investeringar och säkerställa hemtagningen av de förväntade nyttorna med de förändringar man vill genomföra i verksamheten. Det finns utmaningar kopplat till att implementera och tillämpa nyttorealisering, men fördelarna är många. Så är man inte redan igång är det hög tid att börja planera för ett införande, säger Daniel Jafari från ESV, som håller i workshoppen tillsammans med William Linnefell.

Under ESV:s workshop diskuterar vi bland annat hur långt myndigheterna har kommit i arbetet med nyttorealisering, vilka utmaningar som finns, hur arbetet fungerar i praktiken och hur man kan utveckla det. Workshoppen tar delvis avstamp i ESV:s vägledning i nyttorealisering.

Välkommen till vår monter

ESV finns även på plats i utställningen, så kom förbi vår monter och diskutera nyttorealisering. Vi berättar också gärna mer om digitaliseringen av det offentliga Sverige och vårt arbete med e-handel, som ESV ser som en central komponent för att effektivisera och få bättre koll på inköpen.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: