ESV lämnar över sina uppdrag inom digitalisering och e-handel till digitaliseringsmyndigheten

2017-12-12 | Nyhet

Regeringen har beslutat att den nya digitaliseringsmyndigheten ska ta över ett antal uppgifter som Ekonomistyrningsverket (ESV) arbetar med. Bland de berörda verksamheterna finns uppdraget att främja arbetet med e-handel i staten. Myndigheten startar den 1 september 2018.

Regeringen presenterade beslutet om att starta en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn i budgetpropositionen för 2018. Den nya myndigheten kommer att placeras i Sundsvall. Inför inrättandet av den nya myndigheten tillsätter regeringen en organisationskommitté som leds av Bengt Kjellson, som i dag är generaldirektör för Lantmäteriet.

Den 7 december beslutade regeringen om ett kommittédirektiv för den nya myndigheten. Enligt direktivet ska ESV lämna över ansvaret för följande fyra områden:

  • Främja arbetet med e-handel i staten (inklusive arbetet med PEPPOL).
  • Ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning och följa upp den offentliga förvaltningens digitalisering.
  • Följa upp myndigheternas it-användning och hur de tar tillvara digitaliseringens möjligheter.
  • Främja, analysera och bevaka utvecklingen och användningen av e-delivery, som avser lösningar för elektroniskt informationsutbyte.

E-handelsarbetet är ett viktigt område där det pågår stora satsningar, inte minst med övergång till PEPPOL och den nya lagen om e-faktura till offentlig sektor. Regeringen har därför i direktivet betonat att särskilda åtgärder ska vidtas för att inte denna förändring ska ge avbrott i verksamheten.

ESV lämnar över verksamheterna till digitaliseringsmyndigheten den 1 september 2018. Vi kommer att samarbeta med utredaren som bildar myndigheten för att göra övergången så smidig som möjligt.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: