ESV har beslutat om ändringar för redovisning av garantier och utlåning

2017-06-21 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om ändringar i föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) samt allmänna råd till anslagsförordningen (2011:223), som främst rör redovisning av garantier och utlåning. Ändringarna träder i kraft 1 juli och tillämpas i årsredovisningen från och med år 2017.

Bestämmelserna i FÅB reglerar hur utlåning och garantier ska definieras, klassificeras och värderas initialt och vid bokslut. Därutöver regleras vilka tilläggsupplysningar som myndigheter ska lämna i årsredovisningen. I anslagsförordningen tydliggöras hur kapitaliserad ränta ska redovisas mot inkomsttitel.

Bestämmelser i FÅB reglerar hur utlåning och garantier ska definieras, klassificeras och värderas initialt och vid bokslut. Därutöver regleras vilka tilläggsupplysningar som myndigheter ska lämna i årsredovisningen. I anslagsförordningen (2011:223) tydliggörs hur kapitaliserad ränta ska redovisas mot inkomsttitel. Ändringarna berör i första hand myndigheter som har ett bemyndigande att ge ut lån eller utfärda garantier.

Bestämmelserna finns i ESV:s cirkulär 2017:2 och 2017:3.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: