ESV föreslås få ett samlat ansvar för digitaliseringsfrågorna i offentlig sektor

2017-03-16 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) är den myndighet som är bäst lämpad att ta det samlade ansvaret för digitaliseringsfrågorna i offentlig sektor. Det framgår i delbetänkandet från utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning. En alternativ lösning skulle vara att E-legitimationsnämnden utvecklas till att omfatta hela det samlade ansvaret.

ESV arbetar sedan ett antal år med flera uppdrag som stödjer regeringens satsning på digitalisering av det offentliga Sverige – både nationellt och internationellt via EU. Myndigheten har även erfarenhet av normering inom området genom sitt arbete med e-handelsfrågor.

Uppdraget för den myndighet som utses ska enligt delbetänkandet vara att "stödja statliga myndigheters och kommuners digitala utveckling och genomförandet av nationella digitala tjänster." Något senare skulle det även ingå att ta över ansvaret för Mina meddelanden.

– Det är roligt att utredaren föreslår att regeringen ska ge ESV ansvaret för det här viktiga området. Digitaliseringsfrågorna är en pusselbit som passar bra att lägga till vår övriga verksamhet, som går ut på att arbeta för att förvaltningen använder offentliga medel effektivt, säger Pia Heyman, vikarierande generaldirektör för ESV

Utredningen föreslår att ansvaret tas över från den 1 juli 2018.

Dela

Senast uppdaterad: