ESV föreslår ny finansieringsmodell för utbyte av grunddata

2017-05-31 | Nyhet

I början av 2017 fick Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att föreslå en ny finansieringsmodell för grunddata (registeruppgifter). Den nya modellen ska göra det möjligt för myndigheter att avgiftsfritt kunna tillhandahålla grunddata till kommuner och landsting.

I dag tar statliga myndigheter ut avgifter för tillhandahållande av grunddata till kommuner och landsting. Det har bland annat ansetts leda till onödig offentlig administration och ökade kostnader för ett ärende, minskad efterfrågan samt en minskad benägenhet att uppdatera register. Mot bakgrund av detta fick ESV i uppdrag att ge förslag på en ny finansieringsmodell för avgiftsfri grunddata från statliga myndigheter till kommuner och landsting. De grunddata som omfattas av utbytet är uppgifter i folkbokföringsregistret, näringslivsregistret, vägtrafikregistret fastighetsregistret och viss geografisk information.

I den finansieringsmodell som ESV föreslår bidrar alla kommuner och landsting till finansieringen. En förutsättning för ett lyckat genomförande är att staten kapacitetsmässigt ska kunna tillhandahålla åtkomst till grunddata. ESV föreslår att finansieringsmodellen genomförs stegvis där anslutningen av de fyra myndigheternas avgiftsfria grunddata genomförs vid olika tillfällen.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: