ESV efterlyser effektiva myndigheter

2017-02-28 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) efterlyser myndigheter som på något sätt effektiviserat sin verksamhet. En del i ESV:s regeringsuppdrag om effektivisering i statsförvaltningen består av att hitta och sprida goda exempel på hur myndigheter arbetar med effektivisering.

ESV söker fler myndigheter som arbetar med effektivisering och som kan inspirera andra. Om er myndighet har något exempel på hur ni arbetat med effektiviseringar, får ni gärna kontakta oss. Vi har under 2015 och 2016 intervjuat flera myndigheter om deras effektiviseringsarbete och skrivit cirka 30 artiklar som finns publicerade på vår webbplats.

Under de senaste tre åren har ESV haft två regeringsuppdrag om effektivisering i statsförvaltningen. Det senaste uppdraget avrapporterades till regeringen i december 2016. ESV kommer under 2017 fortsätta arbetet med att hitta och sprida goda exempel på hur myndigheter arbetar med effektivisering i olika projekt.

ESV är ett kunskapsnav för effektivisering i statsförvaltningen och fungerar som en kontaktpunkt för de myndigheter som vill utbyta erfarenheter.

Vi arbetar också med ett utvecklingsprogram för att effektivisera handläggningen på åtta myndigheter. Programmet innebär att myndigheterna får lära sig en metod som Karlstad universitet tagit fram i samverkan med Försäkringskassan och Skatteverket. Utvecklingsprogrammet utgörs av sex heldagsträffar och ska resultera i förslag på konkreta åtgärder för att effektivisera handläggningen på myndigheten.

Hör av er till oss om ni vill dela med er av era erfarenheter av att arbeta med effektivisering.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: