ESV avstyrker förslaget om sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

2017-04-18 | Nyhet

ESV har svarat på remissen Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. ESV avstyrker förslaget och menar att det är bättre att höja ersättningsnivåerna istället för att införa en skattereduktion.

I promemorian Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning föreslås att skatten sänks genom att införa en ny skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning (SA-ersättning). Enligt promemorian är det främsta motivet för införandet av en skattereduktion att SA-ersättningar inte omfattas av de skattelättnader som finns för arbetsinkomster och pensionsinkomster.

Ett nytt skatteavdrag för SA-ersättningar skulle innebära att det finns fyra olika regelsystem för skatteuttag på inkomster som beskattas som inkomst av tjänst. ESV anser att förslaget komplicerar skattesystemet och gör det mindre transparent. För att uppnå en liknande effekt förordar ESV istället att ersättningsnivåerna höjs för personer med SA-ersättningar. Skillnaden mellan ESV:s förslag och en skattereduktion är marginell.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: