Enkelt hitta mottagare i PEPPOL

2017-12-22 | Nyhet

SFTI (Single Face To Industry) tillhandahåller en enkel söktjänst för att hitta organisationer som är anslutna till PEPPOL. Tjänsten är främst avsedd för myndigheter, kommuner och landsting.

Den nya tjänsten gör det lättare att hitta mottagare i PEPPOL. Genom att söka med organisationsnummer eller GLN visar tjänsten om organisationen är registrerad som mottagare för något av meddelandena inom Svehandel.

SFTI drivs av Ekonomistyrningsverket (ESV), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten. SFTI tar fram rekommendationer av standarder för elektronisk affärskommunikation, samt anordnar utbildningar och konferenser om e-handel.

Dela

Senast uppdaterad: