E-SENS har lagt grunden för europeisk digital infrastruktur

2017-07-03 | Nyhet

Electronic Simple European Networked Services (E-SENS) har varit ett EU-projekt med syftet att öka tillgången till offentliga tjänster över Europas gränser, både för privatpersoner och för företag. Projektet avslutades den 31 mars 2017 och har involverat över 20 EU- och EES- länder. Ekonomistyrningsverket (ESV) har koordinerat Sveriges deltagande och har sammanfattat projektarbetet i en slutrapport.

E-SENS har varit ett centralt projekt för att medlemsländerna ska kunna uppnå den vision som EU-kommissionen förespråkar om en digital inre marknad. E-SENS har arbetat med att skapa gemensamma it-infrastrukturkomponenter (byggstenar) som fungerar praktiskt för områdena e-handel, rättsinformation, e-hälsa, företagsrörlighet och livshändelser. De byggstenar som har varit i fokus är e-identifiering, e-underskrift och meddelandeutväxling av strukturerad och ostrukturerad data. Projektet avslutades den 31 mars 2017.

ESV har koordinerat Sveriges deltagande som inkluderat Bolagsverket, Tillväxtverket och Stockholms universitet (E-govlab). Det svenska deltagandet har fokuserat på företagsrörlighet och livshändelser med e-identifiering och e-underskrift. Bolagsverket och E-govlab har genomfört piloter tillsammans med Norge och Danmark för företagsregistrering, e-identifiering och e-underskrift. Då Sverige har stort kunnande inom e-identifiering har Sverige kunnat ge förslag i E-SENS kring hur lösningar och problem ska hanteras. Det har också inneburit att lösningarna är väl anpassade för svenska förhållanden.

Projektet har förutom konkreta lösningar och specifikationer gett oss kunskaper och ett nätverk som vi i framtiden kan ha nytta av. Projektet har lagt en bra grund för att i framtiden kunna förverkliga visionen om en digital inre marknad. Projektet har förkortat myndigheters EIDAS-införande i Sverige och inom EU/EES. Resultatet inom e-identifiering och meddelandeutväxling förkortar också tiden för andra EU-projekt där Sverige deltar.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: