Dela Digitalt även i staten

2017-04-25 | Nyhet

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) samverkansportal Dela Digitalt ska bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete i hela den offentliga sektorn. Ekonomistyrningsverket (ESV) ser stor potential för statsförvaltningen då myndigheterna kan använda portalen för att öka sin effektivitet genom samverkan.

Erfarenheterna från ESV:s arbete för en effektivare statsförvaltning visar att effektiviseringsarbete i allt större utsträckning förutsätter samverkan mellan myndigheter eller mellan myndigheter och andra aktörer.

– Dela Digitalt är en mötesplats som kan bidra till en sådan utveckling, genom att skapa en kultur inom hela den offentliga sektorn där vi delar med oss av våra erfarenheter, tjänster och initiativ. Det gör det lättare att hitta underlag för samverkan och öka kvaliteten och effektiviteten i offentlig verksamhetsutveckling, säger Jolanta Feliga, som arbetar med effektiviseringsfrågor på ESV.

På portalen Dela Digitalt kan offentliga organisationer samverka på ett strukturerat sätt och bland annat dela utvecklingsidéer, metoder, verktyg och goda exempel. Portalen kan även användas till omvärldsbevakning och inspiration för verksamhetsutveckling. Här kan man också hitta andra aktörer med liknande behov, för att driva gemensamma utvecklingsinitiativ och dela på finansiering och kompetenser.

Märkning gör det lättare att hitta statliga initiativ

I dagsläget har Dela Digitalt närmare 3 000 användare. Det är främst personer som arbetar på kommuner och landsting. Men det finns även en stor potential för statliga myndigheter att använda portalen i sitt effektiviseringsarbete.

– Portalen bygger på att användarna söker efter information inom områden som man är intresserad av. För att göra det lättare att hitta utvecklingsinitiativ i staten rekommenderar vi att myndigheter märker sin information med "statlig sektor" och "verksamhetsutveckling", säger Jolanta Feliga.

Myndigheter kan även märka sin information med något av följande tillvägagångssätt för att effektivisera verksamheten, som är vanligt förekommande i statsförvaltningen:

  • målgruppsorientering/kundorientering
  • regelförenkling
  • utveckla processer och arbetssätt
  • samverkan
  • digitalisering.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: