Dags för EA-värdering

2017-11-09 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om myndighets- och koncernfrågorna för EA-värderingen 2017. Myndighetsfrågorna kan besvaras i Hermes från och med den 14 november. ESV har även beslutat om metod och tidplan, samt vilka myndigheter som omfattas av årets EA-värdering och vilka som är undantagna.

Precis som förra året ska myndighetsfrågorna besvaras under innevarande år. Myndigheterna kan besvara frågorna i Hermes den 14 november–4 december. Notera att ESV har lagt till och tagit bort några frågor inför EA-värderingen 2017.

Nytt för i år är även att myndigheterna har möjlighet att begära omprövning av ESV:s ändrade svar på myndighetsfrågorna ända till den 4 april 2018. ESV kommer dock endast behandla myndigheternas begäran om omprövning fram till den 21 januari 2018 och den 9 mars–4 april 2018.

Koncernfrågorna som främst avser årsredovisning och inrapportering för 2017 ska besvaras i mars 2018. Det är viktigt att myndigheterna bevakar svaren på koncernfrågorna i mars, för att avgöra om de vill begära omprövning.

Alla myndigheter omfattas inte av årets EA-värdering. ESV har beslutat om undantag för myndigheter som omfattas av några av de kriterier som är skäl för undantag. Dessa myndigheter behöver inte själva ansöka om undantag.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: