Att mäta digitalisering och avgiftsfritt utbyte av grunddata i fokus på Offentliga rummet

2017-04-21 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) håller två seminarier under Offentliga rummet i Sundsvall 30 maj–1 juni. Dels en paneldiskussion om att mäta och följa upp digitalisering. Dels en presentation av hur den offentliga sektorn kan utbyta grunddata utan avgifter. ESV arrangerar även en träff för det nationella nätverket för nyttorealisering under konferensens nätverksdag.

Under seminariet Mätning som leder utvecklingen framåt (B6) deltar ESV:s utredare Ulrica Häll i en paneldiskussion, tillsammans med representanter från Transportstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Panelen benar ut hur den offentliga sektorn kan mäta och följa upp digitalisering på ett sätt som skapar störst nytta och möjligheter. En utgångspunkt i diskussionerna är ESV:s uppdrag att utveckla metodstöd för och följa upp digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Tillsammans med Bolagsverket arrangerar ESV seminariet Hur kan vi inom det offentliga utbyta information utan avgifter? (D6). Utredare Victoria Nüth och expert Curt Johansson kommer att presentera ESV:s dagsfärska rapportering av regeringsuppdraget gällande avgiftsfritt informationsutbyte av grunddata mellan myndigheter och kommuner och landsting.

Under Offentliga rummets nätverksdag arrangerar ESV årets andra nätverksträff för det nationella nätverket för nyttorealisering. Temat är digitalisering, utveckling i samverkan och myndigheternas mognad inom nyttorealisering.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: